Onze missie

De missie van stichting Joepie is het (doen) organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan onder andere palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

Stichting Joepie wil d.m.v. de gelden die zij opgehaald hebben, doneren aan organisaties die het leven van mensen met onder andere kanker, voor zover mogelijk, veraangenamen.